Mimi’s Tiki Hut NOW OPEN DAILY!  (Weather permitting)